TBMM Tv

2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na ait TRT 3 kanalı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili tüm haber ve genel kurul toplantılarının canlı olarak takip edilmesi amacı ile kurulmuştur. Trt 1, Trt 2, Trt Haber gibi tüm Trt kanalları ile kardeş kanal olan TBMM Tv 10 Aralık 1994 yılında yayın hayatına adım atmıştır.

TBMM Tv Hakkında

tbmm tv

Bilenen ismi ile Meclis Tv kanalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili konuşmalarını ve mecliste gerçekleşen tüm faaliyetleri halka bildirmek amacı ile kurulmuştur. 2006 yılında TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasasında bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler ile Müdürlük haline gelmiştir.  Kanal, Yayın Kuruluna, Başbakana, idari açıdan da Genel Sekreterliğe bağlıdır.

  Televizyon kanalının Yayın Danışma Kurulu; Cumhur başkan’ın başkanlığında, başkan tarafından seçilen bir başkanvekili ve Başkanlık Divanı’nın seçtiği üç katip üye ve iki idari amir kurulda yer almaktadır. Bu Kurul normal zamanda ayda bir kere olağan toplantı yapmaktadır. Kurul bu toplantıda kanalın yayın akışını, hazırlanan yönetmenliği ve düzenleyici taslaklar hakkında görüşleri kararlaştırır. Aynı zamanda kanal ile ilgili yayınları değerlendirir ve yapılan değerlendirme ile yayınların daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Seçim zamanlarında yayın yapan kanal, Yüksek Seçim Kurulunun seçimle ilgili kararlarını Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen 32. maddeye bilgilendirme yapmak durumundadır. Kayıtta yer alan tüm bilgileri Başkan dışında kimseden önceden kontrol etme ve görme yetkisi bulunmamaktadır. Canlı olarak yapılan konuşmalarda ise kullanılan sözlerden Başkanlık ve TBMM sorumlu tutulmaz.

TBMM Tv Kanalının Görevleri

Genel Kurul çalışmalarını canlı olarak yayınlarken, siyasi partilerin grup toplantılarını Yayın Danışma Kurulu’nun verdiği karar göre canlı yada daha önce hazırlanmış banttan verilir.

Televizyon yayınlarının faaliyetlerini kontrol etmek amacı ile kamuoyu araştırmaları yapabilirler. TBMM’de yapılan faaliyetlerin televizyon yayın arşivini kurar ve düzenler.

Diğer yayın kuruluşlarının bazı teknik yayın ve yapım istek ve arzularını belirlenen Televizyon Hizmetleri Ücret Tablosuna göre belirler.

Canlı yayınları ve arşiv yayınlarının çoğaltılmasını, kamu ve özel yayın kuruluşları ile paylaşmak isteyen milletvekillerine Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesine göre belirlenen tablo ile istekleri yerine getirilir.

Başkanın ve Kurul’un belirlediği görevleri yerine getirir.

TBMM Tv Resmi İnternet Adresi: http://tv.tbmm.gov.tr/